24 May

varstvo osebnih podatkov

Društvo Veles  se zavezuje, da podatkov, ki jih boste posredovali preko spletnih strani ali na kakršenkoli drug način, ne bo prodajalo, posojalo ali kakorkoli drugače posredovalo tretjim osebam.

Vsi podatki bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj za interno evidenco in v namen, zaradi katerega so bili posredovani. Vaši podatki bodo skrbno varovani pred izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom, razkrivanjem, spreminjanjem ali uničenjem.

Nameni, zakaj bomo uporabljali vaš e-mail:

– pošiljanje e-poštnih sporočil v zvezi z delovanjem društva;

– pošiljanje predlogov, ponudb, obvestil in drugih sporočil po e-pošti – sporočila so lahko prilagojena (individualizirana)

– preverjanje, ali gre pri posameznem e-poštnem naslovu za novo ali obstoječo stranko;

– hramba e-poštnega naslova v bazi do preklica;

– spremljanje in beleženje dostavljivosti poslanih e-poštnih sporočil (ali jih je imetnik prejel);

– statistične in druge analize (npr., toda ne izključno, število imetnikov, ki uporabljajo e-poštne storitve določenega ponudnika e-poštnih storitev;

– obdelava za druge namene, ki niso navedeni v prejšnjih alinejah, če je taka obdelava združljiva z namenom, za katerega je bil e-poštni naslov prvotno zbran;
Uredba o varstvu osebnih podatkov stopi v veljavo 25.5.2018.