o centru

V centru Veles namenjamo veliko pozornosti, ljubezni, energije in časa preučevanju ter promociji našega avtohtonega izročila.
Poleg poznavanja grških, rimskih in drugih izročil Evrope skušamo tudi svoja umestiti v družbeni vsakdan in zavedanje, saj v javnem izobraževalnem sistemu še vedno ni prostora za lastno dediščino, kot si to zasluži.

Tudi širši družbeni smisel vidimo v  poznavanju in spoštovanju prednikov, lastne kulturne dediščine ter njenega razvoja, pri čemer smo v ospredje postavili preučevanje mitologije, obredij in svetih mest.
Pri našem preučevanju pa se nismo omejili izključno le na slovenski prostor, marveč pokukamo tudi preko meja v ostale slovanske dežele pa tudi v izročila ostale “stare Evrope”.

Predvsem se nam zdi izjemnega pomena, da skušamo vrednote prednamcev umestiti v današnji čas kot vsakdanje vodilo za izgradjo boljše, srečnejše družbe in posameznika, ki jo sestavlja.
Vse te teme pa skušamo med širše množice podajati čimbolj razumljivo in poljudno.

V centru ustvarjamo najrazličnejše izdelke okrasne in praktične narave, ki se navezujejo na naša bajna, mitološka bitja, staroslovansko simboliko. Zanimivi so predvsem naši mitološki koledarji, ki so pri nas še vedno edinstveni.
Obenem pa na isto temo izvajamo predavanja in delavnice.

V okviru t.i. “župe” Veles, ki je vpeta v Evropski kongres etničnih religij, organiziramo tudi srečanja na tradicionalne praznike: jarilovo (pomlad), poletni kres, zahvale plodovom in zimski kres.
Vodja programov z omenjenih področij sem Irena Petrič roj. Urankar, med drugim tudi ustanoviteljica in večletna podpredsednica društva Slovenski staroverci.

V centru se ukvarjamo tudi z razširjenimi temami za osebno rast, pri katerih izpostavljamo hipnozo in hipnoterapijo kot eno izmed orodij za reševanje negativnih vzorcev, ki ljudem preprečujejo, da bi v popolnosti dosegali svoje potenciale.
Opiramo se tudi na kitajske modrosti in dognanja sodobnih strokovnjakov s področja ocenjevanja ljudi, kjer preučujemo pozitiven vpliv usvojenih veščin na področju komunikacije.
Odsek osebne rasti s hipnocentrom vodi Erik Petrič, hipnoterapevt, predavatelj in eden izmed zelo redkih certficiranih mesmeristov pri nas.

Center deluje na Črnučah v Ljubljani, druga enota centra pa v samem centru države na Velesovi kmečki posesti , ki jo ima v upravljanju.
Zaenkrat je posest gostila že mnoga staroverska obredja, obenem pa ponuja možnost samooskrbe in preučevanje le-te ter predajanje novih dognanj.
V prihodnosti se bo posest odprla vsem tudi za najrazličnejše dogodke v lastni režiji in nudila možnost najema za druge dogodke osebne rasti ter porok, ki bodo lahko tudi staroversko obarvane.

Če bi kakorkoli sodelovali z nami, prispevali k našem delovanju, nas lahko kontaktirate na: drustvo.veles@gmail.com

Irena Petrič roj. Urankar, predsednica