kontakt

logo veles krivulje CB

center VELES
Magajnova ulica 1, 1231 Ljubljana Črnuče

enota “Hrušovje” – Velesova posest, Hrastnik 9, 1251 Moravče

Za vse dodatne informacije o našem delovanju smo dosegljivi na spodnjo elektronsko pošto:

e-mail: drustvo.veles@gmail.com
www.veles.si

gsm: 041 936 688.

Uradni zastopnik in predsednica: Irena Petrič roj. Urankar.
Podpredsednik: Andrej Humar.